image

Yallas Ambassadörer förbereder sig inför nya spännande utmaningar

Zeina, Taghrid och Fatme - tre av Yallas Ambassadörer Zeina, Taghrid och Fatme - tre av Yallas Ambassadörer

Arbetet med ESF-projektet Yallas Ambassadörer - medarbetare inspirerar och informerar om socialt företagande är i full gång. Med stor entusiasm och energi förebereder vi oss för att på ett sprida kunskap om arbetsintegrerande socialt företagnde till aktörer från idéburen, offentlig och privat sektor i Kristinastad, Malmö och Landskrona som är intresserade av att starta nya arbetsintegrerande sociala företag inspirerade av Yalla Trappan.

Projektet innebär att vi, vid sidan av vårt ordinarie arbete med Yalla Trappans kafé och catering, får tillfälle att spetsa våra kommunikativa färdigheter, bl.a. genom att hålla i muntliga presentationer för människor som vill veta mer om hur vi jobbar och om Yalla Trappans verksamhet. Nästa steg blir att vi ska hålla i workshopar för grupperna i Kristianstad, Malmö och Landskrona. Där kommer vi även att träffa personer som i framtiden kan komma att bli medarbetare på nya arbetsintegrerande sociala företag och förhoppningsvis kan vi fungera som inspiration och förebilder i deras processer.