image

Yalla Trappan på Alnarp och Länsstyrelsen den 25/9 

Torsdagen den 25 september var Yalla Trappan inbjudna till Alnarp inom ramen för projektet Walk-in talks för att berätta om vår verksamhet och om hur vi använder kryddor som vanligtvis inte odlas i Sverige i vår matlagning. Rummet var fullsatt och vi mötte många intresserade studenter som fick provsmaka kryddor och som välkomnades att besöka oss på Rosengård.

Samma eftermiddag föreläste Yalla Trappan även på Länsstyrelsen och MILSA under en informations- och inspirationsserie på temat "En social innovation i praktiken: hinder och möjligheter". Åhörarna utgjordes av personer som på olika sätt arbetar med nyanlända flyktingar.