image

Catering för Region Skåne

Yalla Trappan, ett arbetsintegrerande socialt företag och kvinnokooperativ på Rosengård i Malmö, har fått uppdraget att leverera cateringtjänster till Region Skånes koncernkontor på Dockplatsen i Malmö. Tillsammans med Smarta Kök AB vann Yalla Trappan den nyss avslutade upphandlingen.Yalla Trappan bildades 2009 med målsättningen att skapa arbetstillfällen och ökad ekonomisk självständighet för utlandsfödda kvinnor som står långt från arbetsmarknaden. Kooperativet har nu 20 anställda och har verksamhet inom café, catering, syateljé, lokalvård och konferensservice. Det andra upphandlade företaget, Smarta Kök AB , driver bland annat restaurangen P2 på Dockplatsen i Malmö, vägg i vägg med Region Skåne.

Region Skåne höll inför upphandlingen tre dialogmöten med intresserade företag och föreningar för att informera om vilka förutsättningar som gäller och hur man lämnar anbud i offentliga upphandlingar. Intresset var stort, och totalt deltog drygt 20 intressenter.

– Region Skåne arbetar med att möjliggöra för fler företag och föreningar att konkurrera om våra avtal. Dialog med marknaden inför upphandling är en viktig del i detta arbete, säger Region Skånes inköpsdirektör Louise Strand.

Kvalitet avgörande
Priserna var förutbestämda i upphandlingen. Avgörande var istället anbudens kvalitet utifrån provsmakning, erfarenheter från referenskunder, miljöarbete med mera.

– Om vi inte hade fört dialog med marknaden före upphandlingen hade vi med största sannolikhet inte fått in anbud i den omfattning som vi fick från mindre och lokala cateringföretag, säger Louise Strand.

Totalt fick Region Skåne anbud från sju anbudsgivare varav sex var lokala cateringföretag och lunchrestauranger. Avtalen gäller i två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två.

Kontaktperson
Louise Strand, inköpsdirektör Region Skåne
Telefon: 040-675 35 07
E-post: louise.strand@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.11