image

Yallas ambassadörer (AVSLUTAT)

Yallas ambassadörer kom till genom ett ESF-finansierat projekt som Yalla Trappan bedrev under 2014. Nu ges möjlighet att anlita någon av Yallas ambassadörer som berättar om sina erfarenheter av att vara med och driva Yalla Trappan och om Yalla Trappans betydelse för oss som arbetar här!

Upplägget kan skräddarsys utifrån era specifika önskemål och med fördel kombineras med ett studiebesök på Yalla Trappan, en workshop utifrån boken Yalla Trappan, så gjorde vi med Yalla Trappans ordförande Christina Merker-Siesjö eller vara en del av ett arrangemang hos er då vi kan komma och medverka på annan plats.

Varmt välkomna med bokning eller frågor till kontor@yallatrappan.se

Zeina Doulani - en av Yallas ambassadörer, Foto: Urszula Striner

Mera Yalla (AVSLUTAT)

- Erbjudande om stöd i att bygga strukturer, skapa och driva arbetsintegrerande sociala företag utifrån Yalla Trappans väl beprövade modell och erfarenheter

Mera Yalla i Skåne, ett projekt finansierat av Region Skånes sociala investeringsfond och ägt av ABF Malmö pågick under perioden 1 september 2013 till 31 december 2014.

Under Mera Yalla i Skåne har en metod för att stödja uppstarten av nya arbetsintegrerande sociala företag framgångsrikt utvecklats och prövats i flera skånska kommuner. Nu kan metoden spridas ytterligare genom att Christina Merker-Siesjö (ABF Malmö, ordförande på Yalla Trappan) och Eva Hartman (ABF Malmö, styrelseledamot Yalla Trappan) kan anlitas som stöd i att bygga strukturer, skapa och driva arbetsintegrerande sociala företag utifrån Yalla Trappans väl beprövade modell och erfarenheter som dokumenterats i boken Yalla Trappan, så gjorde vi.

Erbjudande om workshopserie på följande teman:

  • Vision och ledarskap
  • Finansiering och organisationsform
  • Medarbetarna
  • Verksamheterna

I samband med respektive workshop erhåller deltagarna ett omfattande workshopmaterial som deltagarna kan använda sig av löpande i sin lokala process.


Läs mer om erbjudandet här:

För mer information, kontakta
Christina Merker-Siesjö, 0703-35 24 11
christina@yallatrappan.se