image

arbetsmarknad

Yalla Trappan tar i samarbete med Arbetsförmedlingen emot praktikanter i våra tre verksamhetsgrenar för arbetslivsintroduktion inom ramen för etableringsuppdraget.

Ambitionen är att stärka utlandsfödda kvinnors position på arbetsmarknaden genom arbetslivsintroduktion på en arbetsplats baserad på demokratiska och solidariska principer.