Tre aktuella projekt

1: Y-Allas Väg Till Arbete

Projektbeskrivning:
Projektets övergripande syfte är att verka för ökad sysselsättning och minskat utanförskap.
Vi vill genom projektet ge deltagaren en kompetenskartläggningsdokumentation, för att skapa en möjlighet att närma sig arbets-marknaden i sin egen takt, steg för steg. Vi vill möta deltagaren där hon står för att leda henne mot arbetsmarknaden enligt en unik metodik skapad för målgruppen. Insatsen pågår i 6 månader per utbildningstillfälle.

Målgrupp:
Kvinnor boende i Malmö Kommun som står allra längst från arbets-marknaden. Deltagarna är födda utanför OECD/EU-området, i olika åldrar, varierande språkkunskaper och vistelsetid i Sverige. Generellt är de hemmaarbetande med stort ansvar för hushåll och familj. Gemensam nämnare för deltag-arna är låg utbildningsnivå och liten arbetslivserfarenhet. De saknar efterfrågad utbildning, är arbetslösa och ingår inte i etablerings-uppdraget eller Jobb- och utvecklingsgarantin.

Metodik:
Den huvudsakliga metoden kretsar kring det kooperativa arbetssättet där vi fokuserar på metoden ”att lära genom att göra”.

2: Yalla Sofielund

Yalla Sofielund är en uppskalning av  den verksamhet som Yalla Trappan bedriver idag. Vi fokuserar på att vidareutveckla befintliga verksamheter samt att utveckla nya metoder och verksamheter. Yalla Sofielund är finansierat av ESF och ett samarbete mellan Malmö stad, som äger projektet och Yalla Trappan som genomför det. Här har människor som till stor del levt i utanförskap till följd av bristande språkkunskaper, social och/eller psykisk ohälsa, lång arbetslöshet eller sjukskrivning möjligheten att få en ökad förståelse för vad arbete innebär. Inom projektet undervisar vi bl a deltagarna inom branscher som kan leda till arbete. Yalla Sofielund tar genom ett nära samarbete med kommun, statliga
myndigheter, näringsliv och den idéburna sektorn till vara på den potential och de innovativa verksamheter som finns i och runt Sofielund för att skapa fler arbetstillfällen. Dessutom ökar projektet förutsättningar för etablerandet av fler arbetsintegrerande sociala företag genom att sprida kunskap, nya insikter och erfarenheter.

För dig som vill veta mer, kontakta projektledaren:

Louise Johnsson-Zea 072-961 01 36.
Följ Yalla Sofielund på Facebook här.

yALLAS AMBASSADÖRER

Vill du/ni veta mer om Yalla Trappans verksamhet, vår metod och om hur det är att arbeta på ett arbetsintegrerande socialt företag? Då finns möjligheten att anlita en av Yallas ambassadörer!
LÄS MER

Sammanfattning

Projektet Y-Allas Väg Till Arbete – huvudsyfte är, att verka för ökad sysselsättning och minskat utanförskap inom gruppen utrikesfödda kvinnor, som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Genom detta arbetssätt (ansvarstagande, delaktighet, samarbete etc.) blir den enskilde deltagarens kompetens, bidrag och åsikt viktigt och hennes självkänsla och självständighet stärks. Det kooperativa arbetet utgör likaså grunden för en värdefull och mer professionell identitet för deltagarna.

Vad får du som deltagare?
Arbetsmarknadskunskap, arbetskulturutbildning, branschinriktad svenskundervisning med inriktning mot restaurang och storhushåll, livsmedelshantering, servering och catering samt praktisk arbetsträning inom storkök. Vid avslutad projektinsats får du ett intyg på deltagande och kursinnehåll, referenser samt kompetens-kartläggningsdokumentation för vidare planering med Arbetsförmedlingen.

Hur kan man ansöka till projektet?
Tala med din handläggare på Arbetsförmedlingen

3: Yallas jämställda hem

Yallas jämställda hem är ett 3-årigt projekt som ägs och drivs av Yalla Trappan med finasiellt stöd från Allmänna arvsfonden. Syftet är att ge ensamkommande barn i familje- eller HVB-hem kunskap om arbetet i hemmet. Inom projektet skapar vi verktyg för deltagarna att få en tryggare grund för framtiden genom att ge dem kunskapen de behöver för att göra medvetna val i vardagen och stärkas som enskilda individer.

Är du intresserad av att veta mer, kontakta projektledaren:

Anna Wegelius 0708-604 42 18. Följ Yallas jämställda hem på Facebook här.

TIDIGAR PROJEKT

Mera Yalla - där behovet finns

Med utgångspunkt i boken Yalla Trappan, så gjorde vi kan Yalla Trappan och ABF Malmö genom Christina Merker-Siesjö, ordförande på Yalla Trappan, erbjuda tjänster kopplade till utbildning, utveckling och rådgivning till den som vill medverka till att det startas nya arbetsintegrerande sociala företag.
LÄS MER

KONTAKT

Frida Hejdedal: frida@y-allasvag.se
0720-80 89 60
Siri Troberg: siri@y-allasvag.se
Kontor:  kontor@y-allasvag.se

Frida Hejdedal - projektledare
Siri Troberg – språklärare, pedagog, coach
Johan Alexandersson – kökschef, pedagog
Fatme Ibrahim – handledare
Zeina Doulani – handledare
Lenas Kafafi – språkstöd

Vi finns på plats vardagar Kl: 8 16

Adress:
Y-allas väg till arbete/Yalla Trappan
Frölichs väg 4
213 68 Malmö
org.nr 802446-9044

Instagram: #yallasvag
Facebook: Y-allas Väg Till Arbete

De första projekten, som utgjorde startskottet till Yalla Trappan finns här.