image

SVENSKUNDERVISNING

En gång i veckan hålls undervisning i svenska för Yalla Trappans medarbetare.

Undervisningen är ett viktigt och uppsakttat inslag i Yalla Trappans verksamhet och bedrivs i studiecirkelform i samarbete med ABF Malmö. Utifrån individuella förutsättningar och med utgångspunkt i det praktiska arbetet i vår verksamhet kan Yalla Trappans medarbetare löpande utveckla och stärka sina kunskaper i svenska språket.