image

ALLT OM YALLA TRAPPAN

Yalla Trappan är ett arbetsintegrerande socialt företag och kvinnokooperativ som drivs av en ideell förening på Rosengård i Malmö. Idag har Yalla Trappan över 30 anställda och tar även emot praktikanter för arbetslivsintroduktion i våra tre verksamhetsgrenar: kafé/catering, syateljé samt lokalvård och konferensservice.

Yalla Trappans målsättning är att skapa arbetstillfällen och ökad ekonomisk självständighet för utlandsfödda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Genom att tillvarata den stora kompetens som finns bland Yalla Trappans medarbetare och praktikanter har vi gemensamt skapat en livskraftig och stabil verksamhet präglad av solidaritetstänkande och innovationsrikedom.

Yalla Trappans verksamhet genomsyras av kreativitet och hållbarhetstänkande och vi arbetar ständigt för att kunna erbjuda våra uppdragsgivare produkter och tjänster av högsta kvalitet. Genom att anlita oss bidrar du till den sociala hållbarheten i Malmö!


SÅ BÖRJADE DET

Föreningen Yalla Trappan bildades i april 2009 med inspiration från Trappan-projekten (2006-2010) i Rosengård, Malmö. Syftet var att tillvarata och vidareutveckla de positiva krafter som fanns i projektet Trappan som löpte från april 2008 till april 2010.

PROJEKTET "TRAPPAN" I KORTHET

Första projektet (februari 2006 - juni 2007)

  • Steg för steg mot arbete (Växtkraft Mål 3), Kompetens- och jämställdhetsprojekt. Finansierat av AUC Rosengård, Europeiska socialfonden, Utbildningsförvaltningen (Malmö stad och ABF Malmö.


Andra projektet (augusti - december 2007)

  • Kvinnligt entreprenörskap - en väg till självförsörjning (förstärkt entreprenörs- och kooperationsutbildning). Finansierat av AUC Rosengård, Malmö stad, Arbete och Integration och Rosengårds Stadsdelsförvaltning.

Tredje projektet (april 2008 - april 2010)
  • "Trapphuset" - utbildning, empowerment, och hållbart entreprenörskap. Finansierat av Europeiska socialfonden och Malmö Stad och ägt av ABL. Projektet eftersträvade att skapa goda förutsättningar att nå arbetsmarknaden genom kompetensutvecklande insatser och genom att skapa engagemang och delaktighet i kooperativa verksamheter. Syftet var att bygga upp nya mötes- och marknadsplatser på Rosengård där social och pedagogisk verksamhet förenas med arbete och entreprenörskap. Det bedrevs ett kafé och en ateljé med design och hantverk samt erbjöds utbildningar inom städ och konferensservice. Utbildningarna inbegrep både teoretiska och praktiska moment. Dessutom arrangerades även svenskundervisning, friskvård och arbetsmarknadsutbildningar.
I maj 2010 avslutades projektet Trappan och den ideella föreningen Yalla Trappan tog vid, med permanentering av stora delar av tidigare verksamhet, samt flytt till nya lokaler.

STUDIEBESÖK

Små och stora grupper är välkomna att besöka oss och Rosengård. Vi skräddarsyr besöket speciellt för er. LÄS MER

bli medlem

Vill Du stödja integrationen i Malmö och bidra till att verksamheten fortsätter?

Då är Du välkommen att bli medlem i föreningen Yalla Trappan! Medlemsavgiften är 50 kr för individ med familj, samt 300 kr för organisationer. BLI MEDLEM HÄR

HITTA HIT

Malmöbuss nr 35. Hållplats: Bennets väg.
Malmöbuss nr 5. Hållplats: Rosengård.
Du hittar oss vid vändplatsen, nära de små butikerna. (Bokalerna)

KONTAKT

Yalla Trappan
von Rosens väg 1    
213 66 Malmö

Telefon: 040-21 86 30
Organisationsnummer: 802446-9044

Ordförande 
Christina Merker-Siesjö
telefon: 0703-35 24 11
christina@yallatrappan.se​


Verksamhetschef
Therese Frykstrand
telefon: 0720-808070
therese@yallatrappan.se